Dodatkowy zarobek

Postanowiłyśmy zainwestować w dobrą reklamę i stronę internetową. Wprowadzić możliwość dostarczania kwiatów kurierem- poczta kwiatowa. Myślę, że taka opcja musi być obecnie w każdej nowoczesnej kwiaciarni.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count: